Projects

(Ua) Н-10 Стрий – Мамалига

Extent of a site for repair: (Ua) 11 км
Period of time: (Ua) 2015-2016
(Ua) Івано-Франківська область
Place: (Ua) км 27+292 - км 64+300
State: Finished
Client: (Ua) Служба автомобільних доріг Івано-Франківської області