Projects

(Ua) Н-09 Мукачеве – Львів

Extent of a site for repair: (Ua) 20,5 км
Period of time: (Ua) 2015
(Ua) Івано-Франківська область
Place: (Ua) км 318+925 - км 341+700
State: Finished
Client: (Ua) Служба автомобільних доріг Івано-Франківської області